Handels- og leveringsbetingelser
Når du køber et værdibevis via Dagensfangst.dk, accepterer du samtidig nærværende generelle handels- og leveringsbetingelser.

 • Du skal være mindst 18 år og personlig myndig for at kunne købe værdibeviser på Dagensfangst.dk. Ved bestilling af værdibeviser bekræfter du, at du er 18 år eller derover samt ikke umyndiggjort.
 • Vi foretrækker, at du kontakter vores kundeservice pr. mail, da vi på den måde nemmere finder dine oplysninger frem, og derved hurtige kan give dig svar på dine spørgsmål. Vi besvarer alle mails indenfor 24 timer i hverdagene, men oftest kan vi svare ganske hurtigt.

Sådan handler du hos os

 • Værdibeviser bestilles online på Dagensfangst.dk
 • Ved bestilling angives navn, postadresse, mailadresse og kontooplysninger.
 • Umiddelbart efter din bestilling modtager du via mail et værdibevis. Værdibeviset har et nummer, som skal bruges ved al korrespondance med Dagensfangst.dk
 • Betaling sker først, når et forudbestemt antal købere er opnået. Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, så annulleres dealen, og der trækkes derfor heller ikke penge på din konto.
 • Salget af værdibeviset er først effektueret, når betalingen er registreret hos Dagensfangst.dk. Skulle betalingen ikke lykkes (fx fordi den angivne konto ikke eksisterer eller der ikke er dækning på kontoen til købet) kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand
 • Når købet er gennemført, vil værdibeviset blive sendt via mail til den mailadresse, som er blevet anvendt i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på kontoen hos Dagensfangst.dk
 • Værdibeviset skal udskrives, og kan indløses hos den relevante leverandør.

Priser

 • Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusive moms, i det omfang, der er tale om momspligtige ydelser. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt tekniske fejl.
 • Når du handler med pleasure.dk indgås aftaler på dansk.

Betaling

 • Der kan benyttes Dankort, eDankort, VISA/Dankort, Mastercard og Maestro kreditkort.
 • Der pålægges et ekspeditionsgebyr på 4.75 DKK. Gebyret dækker omkostninger til administration og håndtering af dit køb - herunder betalingsgebyr for brug af kreditkort 

Indløsning af værdibeviser

 • Alle værdibeviser er forsynet med et unikt kodenummer, som leverandøren skal bruge, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af værdibeviserne er ikke tilladt. I tilfælde af mistanke om kopiering forbeholder Dagensfangst.dk sig retten til at videregive de indsamlede oplysninger til den respektive leverandør.
 • Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset og fremgår ligeledes på hjemmesiden ved bestilling. Værdibeviset er gyldigt i 1 år fra udstedelsen, medmindre andet er angivet. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse, der kun udbydes af leverandøren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.
 • Såfremt det viser sig umuligt at få værdibeviset indløst hos en leverandør, vil du – fra enten Dagensfangst.dk eller leverandøren - få refunderet det beløb, som du har betalt for værdibeviset.
 • Hvis du ikke får brugt dit værdibevis, inden gyldighedsperioden udløber, ydes der ikke nogen refusion.

Fortrydelsesret

 • Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, du modtager værdibeviset på din mail.
 • Du har dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til fx arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fra fortrydelsesretten i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.
 • Du skal inden fristens udløb informere os om, at du vil fortryde dit køb. Du kan skrive en mail til [email protected], Husk at vedhæfte kopi af dit værdibevis, så vi har mulighed for at identificere dig.
 • Du behøver ikke at oplyse, hvorfor du fortryder købet. Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide, og har returneret værdibeviset, vil Dagensfangst.dk hurtigst muligt refundere det beløb, som du har betalt. Vi tilbagefører pengene til det kreditkort, som er blevet brugt til foretage købet.
 • Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos leverandøren.

Reklamation

 • Oplever du problemer med et værdibevis købt hos os, så kontakt os på [email protected]

Ansvarsbegrænsning og forbehold

 • Såfremt kunden rettidigt benytter sig af sin fortrydelsesret, returnerer en defekt vare eller slet ikke modtager det købte produkt, er Dagensfangst.dk ansvarlig for, at kunden refunderes fuldt ud.
 • Dagensfangst.dk fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med indløsningen af værdibeviset. Leverancen af den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, foretages alene i leverandørens navn og for dennes regning og risiko, hvorfor Dagensfangst.dk ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med levering af varen eller tjenesteydelsen - med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Dagensfangst.dk er ikke forpligtet til at udbetale nogen erstatning for et eventuelt tab som følge af, at værdibeviset ikke er blevet indløst af leverandøren, eller at varen eller tjenesteydelsen ikke måtte svare til dine forventninger.
 • Dagensfangst.dk tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.Dagensfangst.dk.
 • Vi bestræber os på, at hjemmesiden er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at den til enhver tid er fuld funktionsdygtig og fejlfri. Dagensfangst.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af vores hjemmeside, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.
 • Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, der kræves for at kunne benytte vores hjemmeside, fx. internetadgang, browser, mail m.m. Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert tab forårsaget af, at en bruger har anvendt vores service uden at følge de tekniske specifikationer og supplerende vejledninger.
 • Dagensfangst.dk er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider og lignende. Ansvaret for at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, påhviler således alene brugeren eller den pågældende tredjepart.
 • Dagensfangst.dk forbeholder sig ret til at slette oplysninger, der er skrevet på det alment tilgængelige forum på hjemmesiden såvel som indlæg eller publikationer, der efter vores vurdering er stødende, upassende eller på anden måde overtræder nærværende generelle vilkår eller gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

 • Når du køber et værdibevis hos Dagensfangst.dk, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Yderligere oplysninger, som du måtte afgive i din brugerprofil, er frivillige. Vi foretager udelukkende registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere værdibeviset til dig.
 • Personoplysningerne registreres hos Dealgroup ApS. og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte hos Dealgroup ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 • Den dataansvarlige på Dagensfangst.dk er Dealgroup ApS. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Dagensfangst.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 • Webstatistik:
  Vi benytter webstatistik på Dagensfangst.dk hvilket betyder, at et statisksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har på vores hjemmeside, hvor de kommer fra, og hvor på hjemmesiden den forlades m.v. Statistikken anvendes kun med det formål, at optimere Dagensfangst.dk.
 • Dagensfangst.dk er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Du har altid mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
 • Dagensfangst.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi informationer af teknisk karakter såsom brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Ved fejl eller problemer

 • Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf, vil Dagensfangst.dk altid være behjælpelig med at finde en løsning.
 • Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på [email protected].

Ændring af betingelser

 • Dagensfangst.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.Dagensfangst.dk .

Lovvalg og tvister

 • Køb via Dagensfangst.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Dagensfangst.dk vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.